Projectleiding

Functieomschrijving Projectleider

– Alle relevante afspraken vastleggen in het projectplan
– Belast met het dagelijkse management over het project;

– Zorg dragen voor voldoende en adequate mensen en voldoende beschikbare middelen (resources);
– Noodzakelijke activiteiten plannen, verdelen en bewaken;
– Verantwoordelijke voor de fasering en de projectbeheersing;
– Belast met de uitvoering en nakoming van de planning;
– Nemen van corrigerende maatregelen indien nodig;
– De projectleider legt verantwoording af aan de opdrachtgever;
– Bij mijlpaalmomenten worden beslispunten voorgelegd aan de opdrachtgever;
– Overleggen met projectteamleden en de stakeholders indien nodig.

nl_NLNederlands